30 July 2011

TÌNH KHÚC TUỔI 50

Vướng tình ở tuổi Năm mươi
Làm sao lại thế hả Tôi, hả Giời?
Trái tim ngỡ hóa đá rồi
Bỗng dưng loạn nhịp bởi người ... đâu đâu
Tình cờ một thoáng gặp nhau
Người ta cũng chỉ hỏi chào bâng quơ
Thế mà như bị... Ma đưa
Ngóng trông ra ngẩn vào ngơ cả ngày
Thế mà như bị... Giời đày
Chợt vui - chợt giận - chợt ngây - chợt khùng!

Tuổi Năm mươi - cũng lạ lùng
Tự dưng... đổ đốn
phải lòng ...
Người dưng