10 August 2011

DUYÊN GIỜI

 
   Duyên giời
        

       Lão Tắc ngồi co ro bên gốc một cây sung già mắt đăm đăm nhìn chiếc phao câu bằng lông gà đang nhấp nhô trên mặt nước ao lăn tăn những con sóng nhỏ. Trong tay lão chiếc cần câu nằm im chờ đợi. Trên một cành lan xoã ra mặt ao, thằng cò nhẩn nha nhá sung xanh, thỉnh thoảng nó lại nhả vài miếng đã nhai nát xuống mặt nước. Nó nhìn vu vơ lên đám lá sung non mướt ken dày trên đầu, nhìn chiếc phao câu , một lúc, rồi gọi với xuống :
     - Bố ơi, bu Tuất bảo nhất định con phải đi học!