16 August 2011

ẤM ÁP NGỌN LỬA THƠ

Đọc NGỌN LỬA _ Tập thơ của Trương mInh Phố- NXB Văn Học năm 2011
Trong đội ngũ đông đảo các nhà thơ đương đại, Trương Minh Phố xuất hiện trong làng văn chương nói chung và Thơ nói riêng, khá muộn. Mãi đến năm 2005 anh mới có một số bài được đăng trên các báo và tạp chí. Năm 2006 anh ra đời tập thơ đầu tiên, tập Cỏ ven đường do Nhà xuất bản Lao Động ấn hành.