07 August 2011

KHÚC ĐỒNG DAO LẤM LÁP

Khúc 1

CHO CHÓ VỀ QUÊ
Dung dăng dung dẻ
Dắt trẻ đi chơi
Tới ngõ nhà trời
Lạy cậu lạy mợ…
(Lũ trẻ quê tôi hát)