25 August 2011

KÒM NƯỚNG

Đầu bếp: Thanh Chung TV
Đang ở độ tuổi uống nước lã cũng tạo ra mỡ, thấy lão cứ xưng xưng tự nhận là Kòm thì mình đâm “cú”. Đời mình ngược thế đấy. Hồi mười tám đôi mươi, cần mi-nhon thì mình tròn như bi ve. Bạn bè đi đâu, cần mình làm nền là an toàn tuyệt đối. Chưa từng xảy ra trường hợp nào “đối tượng” đổ nhầm vào “phông”. Ra trường đi dạy hai năm tự nhiên thành “sợi dây” (không phải “sợi xích” nhá nhá). May có cái nghề được tiếng là cao quý kéo lại – Trồng người. Nếu không thì tới giờ này, Giời gọi là lại toàn hoa trắng. (Các bạn mình may thật! Hoa trắng đắt hơn hoa các màu).