11 August 2011

NGƯỜI GOM BÓNG LẺ ĐỐT MÌNH TƯƠNG TƯ

      Người gom bóng lẻ đốt mình tương tư

(Đọc tập thơ Xúc xắc của nhà văn Kao Sơn, NXB Hội Nhà Văn , 2006)
                                                           NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Vốn là cây bút văn xuôi đã thành danh, nhà văn Kao Sơn đến với thơ như một sự tình cờ không định trước. Chuyến đi dự trại sáng tác văn học do UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tổ chức tại Hà Nội (8/2001) là cơ duyên đưa Kao Sơn đến với địa hạt của thơ, làm người “gom bóng lẻ đốt mình ...tương tư”. Nói thì đơn giản vậy, nhưng làm được thật chẳng dễ dàng gì; nó đòi hỏi người làm thơ phải có trái tim rất mực nhạy cảm, lúc nào cũng nồng nhiệt đam mê tới mức “đốt mình” lên để sống, để yêu thương chia sẻ, “đốt mình” lên mà lao động sáng tạo trong thế giới nghệ thuật của ngôn từ, thi tứ... Rất mừng là nhà văn Kao Sơn có được phẩm chất ấy của người thi sĩ.