31 July 2011

LÝ NGỰA SAY

Có con ngựa
Ngựa ô
Ngưạ ô say
 khướt
 khướt
Bước
Bước
Bước tren đường trăng

Đường trăng
 ướt

Có đôi mắt nai
Duỗi chân dài
Phi trên nền nhạc
Ngả nghiêng
Sàn Catwalk

Có nụ cười
Có cái nhìn
Khát
Vàng đêm khói thuốc
Có anh chàng
Say

No comments:

Post a Comment